Advocatenkantoor JWG Prins

Rooseveltlaan 268-3 | 1078 PA Amsterdam | T. 06-10304095 | E. advocaat@jwgprins.nl

Privacy Statement op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mr. JWG Prins

Kantoor Prins vindt bescherming van de privacy belangrijk en voldoet aan de AVG.Het kantoor beschikt over persoonsgegevens van clienten.Bij het geven van de opdracht worden persoonsgegevens door client verstrekt dan wel verkregen van derden zoals het OM. Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen gedeeld met derden voor zover dit nodig is voor uitvoering van de opdracht tot het verlenen van juridische bijstand en de financiering daarvan. Met het geven van de opdracht tot juridische bijstand wordt toestemming gegeven om de persoonsgegevens te verwerken.

De volgende gegevens worden verwerkt voor- en achternamen, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, BSN, mailadres en telefoonnummer, bankrekeningnummers, financiële gegevens m.b.t. uw inkomen en vermogen. In strafdossiers staan strafrechtelijke persoonsgegevens, deze zijn afkomstig van justitiële instanties en worden door kantoor uitsluitend gebruikt ter behartiging van uw belang.

De gegevens worden gebruikt ter identificatie van clienten, communicatie met clienten, het uitvoeren van de opdracht tot juridische bijstand en de financiering daarvan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen De persoonsgegevens worden verwijderd na de bewaartermijn zoals door de wet gesteld of door de Orde van Advocaten.

De persoonsgegevens zijn opgeslagen in beveiligde systemen te weten een beveiligde pc en beveiligde dossierkasten. Clienten hebben desgevraagd inzicht in de opgeslagen gegevens en kunnen deze corrigeren en verzoeken deze te verwijderen voor zover de wet zich daartegen niet verzet.

Eventuele klachten worden behandeld door de Autoriteit Persoonsgegevens.
Alle gegevens vallen onder het beroepsgeheim.

© 2023 Advocatenkantoor Prins

realisatie: Titana automatisering